بیان هدایت نور

تفسیر قرآن

تفسیر سوره حجرات ( نقل از استاد گرامی محمد علی انصاری )

بسم الله الرحمن الرحیم

امام صادق (ع) : هرکس سوره حجرات را تلاوت کند به او ده حسنه داده می شود به تعداد آن کسانی که اطاعت خدا و رسولش را می کنند و یا عصیان خدا ورسولش را می کنند .

امام صادق (ع) : هرکس سوره حجرات را تلاوت می کند روز وشب ندارد .

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 12:34  توسط محدثه  | 

تفسیر سوره مبارکه حمد

صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم والضالین

(خداوندا ما را به ) راه کسانی که آنها را مشمول نعمت خود ساختی هدایت کن نه غضب شدگان و نه گمراهان .

نکته ها:

۱. این آیه راه مستقیم را راه کسانی معرفی می کند که مورد نعمت الهی واقع شده اند و عبارتند از : انبیا  صدیقین شهدا وصالحین .

۲. مراد از نعمت نعمت هدایت است .

۳. هدایت شدگان نیز مورد خطرند و باید دائما از خدا بخواهیم که مسیر ما به غضب و گمراهی کشیده نشود .

پیام ها :

۱. انسان در تربیت نیازمند الگو می باشد  انبیا و شهدا و صدیقین و صالحان نمونه های زیبای انسانیت اند.

۲. انچه از خداوند به انسان می رسد نعمت است قهروغضب را خود به وجود می اوریم .

۳. ابراز تنفر از مغضوبان و گمراهان جامعه اسلامی را در برابر پذیرش حکومت آنان مقاوم و پایدار می کند .

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم شهریور 1390ساعت 15:14  توسط محدثه  | 

تفسیر سوره مبارکه حمد

اهدنا الصراط المستقیم

(خداوندا) ما را به راه راست هدایت فرما .

نکته ها :

۱. در قرآن مجید دو نوع هدایت مطرح شده است :

الف: هدایت تکوینی نظیر هدایت زنبور عسل که چگونه از شهد گلها بمکد و چگونه کندو بسازد . بیانگر این نوع از هدایت است .

ب: هدایت تشریعی که همان فرستادن انبیای الهی و کتب آسمانی برای هدایت بشر است .

۲. انسان باید همواره ر هر نوع از کارهای خویش اعم از انتخاب دوست شغل رشته تحصیلی و همسر راه مستقیم را از خداوند بخواهد زیرا چه بسا در عقاید صحیح فکر کند ولی در عمل دچار لغزش شود و یا بالعکس پس هر لحظه خواستن راه مستقیم از خدا ضروری است .

پیام ها :

۱. همه ی هستی در مسیر که خداوند اراده کرده در حرکتند . خدایا ما را نیز در راهی که خودت دوست داری قرار بده .

۲. درخواست هدایت به راه مستقیم مهم ترین خواسته ی یکتا پرستان است .

۳. برای دستیابی به راه مستقیم باید دعا نمود .

۴. ابتدا ستایش آنگاه استمداد و دعا .

۵. بهترین نمونه استعانت از خدا در خواست راه مستقیم است .

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم شهریور 1390ساعت 16:1  توسط محدثه  | 

تفسیر سوره مبارکه حمد

ایاک نعبد و ایاک نستعین

تنها تورا می پرستیم و تنها از تو یاری می جوئیم

 نکته ها :

۱. انسان باید به حکم عقل بندگی خداوند را بپذیرد . ما انسن ها عاشق کمال هستیم و نیازمند رشد و تربیت و خداوند نیز جامع تمام کمالات و رب همه ی هستی است . اگر به مهر و محبت نیازمندیم او رحمان و رحیم است و اگر از آینده دور نگرانیم او صاحب اختیار و مالک آن روز است . پس چرا به سوی دیگران برویم ؟! عقل حکم می کند که تنها باید او را بپرستید و از او کمک خواست . نه بنده هوی و هوس خود بود و نه بنده زر و زور دیگران .

۲. مراحل پرواز معنوی عبارت است از : ثنا و ارتباط و دعا . بنابراین اول سوره ی حمد ثناست آیه " ایاک نعبد" ارتباط و آیات بعد دعا می باشد .

پیام ها :

۱. ابتدا باید بندگی خدا کرد انگاه از او حاجت خواست .

۲. بندگی تنها در برابر خداوند رواست نه دیگران .

۳. گر چه عبات از ماست ولی در عبادت کردن نیز نیازمند کمک او هستیم .

۴. از آداب دعا و پرستش این است که خود را مطرح نکند و خود را در حضور خداوند احساس کند .

۵. توجه به معاد یکی از انگیزه های عبادت است .

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم شهریور 1390ساعت 15:45  توسط محدثه  | 

تفسیر سوره مبارکه حمد

مالک یوم الدین

خدائی که مالک روز جزاست

در این جا و در این آیه تعبیر به مالکیت خداوند شده است . که نهایت سیطره و نفوذ او را بر همه چیز و همه کس در آن روز مشخص می کند روزی که همه ی انسان ها در آن دادگاه بزرگ برای حساب حاظر می شوند و در برابر مالک حقیقی خود قرار می گیرند تمام گفته ها و کارها و حتی اندیشه های خود را حاظر می بینند هیچ چیز حتی به اندازه ی سر سوزنی نابود نشده و به دست فراموشی نیفتاده است . و اکنون این انسان است که باید بار همه ی مسئولیتهای اعمال خود را بر دوش کشد !

در این جا این سوال پیش می آید که مگر خداوند مالک تمام این جهان نیست که ما از او تعبیر به مالک روز جزا می کنیم ؟

پاسخ: مالکیت خداوند گرجه شامل هر دو جهان می باشد اما بروز و ظهور این مالکیت در قیامت بیشتر است چرا که در آن روز همه پیوند های مادی و مالکیت ها اعتباری بریده می شود و هیچ کس در آن جا چیزی از خود ندارد حتی اگر شفاعتی صورت گیرد باز به فرمان خداست .

اعتقاد به روز رستاخیز و ایمان به آن دادگاه بزرگ که همه چیز در آن به طور دقیق مورد محاسبه قرارا می گیرد اثر فوق العاده نیرومندی در کنترل انسان در برابر اعمال نادرست و ناشایست دارد و یکی از علل جلوگیری کردن نماز از فحشا و منکرات همین است که نماز اننسان را هم بیاد مبدئی می اندازد که از همه کار او با خبر است و هم بیاد دادگاه بزرگ عدل خدا .

چرا ان روز روز دین معرفی شده ؟ به خاطر این است که آن روز روز جزاست و دین در لغت به معنی جزا می باشد و روشن ترین برنامه ای ه در قیامت اجرا می شود همین برنامه جزا و کیفر و پاداش است در آن روز پرده ای از روی کارها کنار می رود و اعمال همه دقیقا مورد محاسبه قرار می گیرد و هر کس جزای اعمال خویش را اعم از خوب و بد می بیند .

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم شهریور 1390ساعت 15:28  توسط محدثه  | 

تفسیر سوره مبارکه حمد

الرحمن الرحیم

خداوندی که بخشتده و بخشایشگر است .

دو صفت " رحمن" و " رحیم " از مهم ترین اوصاف الهی است در نماز های روزانه ما حداقل ۳۰ بار تکرار می شود و به این ترتیب ۶۰ مرتبه خدا را به صفت رحمتش می ستائیم .

آوردن " رحمان و رحیم " بعد از " رب العالمین " اشاره به این نکته است که ما در عین قدرت نسبت به بندگان خویش با مهربانی و لطف خدا بندگان را شیفته او می سازیم که با یک دنیا علافه بگویند " الرحمن الرحیم " این جاست که انسان متوجه می شود چقدر فاصله است بین رفتار خداوند بزرگ با بندگان خویش و روش مالکان با زیر دستان خود مخصوصا در عصر شوم بردگی .

 

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم شهریور 1390ساعت 13:49  توسط محدثه  | 

تفسیر سوره مبارکه حمد

الحمد لله رب العالمین

سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است .

نکته ها :

۱." الحمد" بهترین نوع تشکر از خداوند است . هر کس در هر جا با هر زبانی هرگونه ستایشی از هر کمال و زیبایی دارد در حقیقت سر چشمه ی آن را ستایش می کند .

۲. خداوند پروردگار همه ی آفریده هاست . آنچه در زمین و آسمان ها ست پروردگارشان اوست .

پیام ها :

۱. همه ستایش ها برای اوست.

۲. خداوند در تربیت و رشد هستی اجباری ندارد و زیرا حمد برای کار های غیر اجباری است .

۳.همه هستی زیباست و تدبیر همه هستی نیکوست . زیرا حمد برای زیبایی و نیکویی است .

۴. دلیل ستایش ما پروردگاری اوست .

۵. رابطه خداوند با مخلوقات رابطه دائمی و تنگاتنگ است .

۶. همه ی هستی تحت تربیت خداوند یکتاست .

۷. امکان رشد و تربیت در همه ی موجودات وجود دارد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم شهریور 1390ساعت 17:45  توسط محدثه  | 

پیام های بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

سیمای " بسم الله"

۱. " بسم الله" رمز وحید است و ذکر نام دیگران به جای آن رمز کفر و قرین کردن نام دیگران نشانه شرک .

۲. رمز بقا و دوام است . زیرا هر چه رنگ خدایی نداشته باشد فانی است .

۳. رمز عشق به خدا و توکل به اوست .

۴. گام اول در مسیر بندگی و عبودیت است .

۵. مایه ی فرار شیطان است .

۶. ذکر خداست یعنی که خدایا من تورا فراموش نکرده ام .

امام رضا (ع) فرمودند: بسم الله به اسم اعظم الهی از سیاهی چشم به سفیدی آن نزدیک تر است .

پیام ها :

۱. بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز کتاب یعنی هدایت تنها با استعانت از او محقق می شود .

۲. بیان رحمت الهی در قالب های گوناگون نشانه اصرار بر رحمت است .

۳. شاید اوردن گلمه رحمن و رحیم در اغاز کتاب نشانه این باشد که قران جلوه ای از رحمت الهی است همانگونه که اصل آفرینش و بعثت جلوه لطف و رحمت اوست " الرحمن الرحیم " .

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم شهریور 1390ساعت 17:30  توسط محدثه  | 

درسهای تربیتی سوره حمد

درسهای تربیتی سوره حمد

۱. انسان در تلاوت سوره حمد با " بسم الله " از غیر خدا قطع امید می کند .

۲. با " رب العالمین" و " مالک یوم الدین" احساس می کند که مربوب و مملوک است و خود خواهی و غرور را کنار می گذارد .

۳. با کلمه "عالمین" میان خود و تمام هستی ارتباط برقرار می کند .

۴. با "الرحمن الرحیم " خود را در سایه لطف او می داند .

۵. با " مالک یوم الدین" غفلتش از اینده زدوده می شود .

۶. با " ایاک نعبد" ریا و شهرت طلبی را زایل می کند .

۷. با " ایاک نستعین " از ابر قدرت ها نمی هراسد .

۸. از " انعمت " می فهمد که نعمت ها به دست اوست .

۱۰. در " صراط الذین انعمت علیهم " همبستگی خود را با پیروان حق اعلام می کند .

۱۱. با " غیر المغضوب علیهم " و " لا الضالین " بیزاری و برائت از باطل و اهل باطل را ابراز می دارد.

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم شهریور 1390ساعت 17:14  توسط محدثه  | 

تفسیر سوره مبارکه حمد

سیمای سوره حمد

سوره حمد نام دیگرش (( فاتحه الکتاب)) است . هفت آیه دارد و تنها سوره ای است که بر هر مسلمانی واجب است حداقل روزانه ده بار آن را در نماز های شبانه روزی بخواند و گرنه نماز او باطل است " لا صلاة الا بفاتحة الکتاب" .

رسول اکرم فرموده اند: سوره حمد اساس قرآن است .

و در حدیث نیز آمده است: اگر هفتاد مرتبه این سوره را بر مرده خواندید و زنذه شد تعجب نکنید.

آیات سوره مبارکه حمد اشاراتی درباره خداوند و صفات او  مساله معاد و شناخت و درخواست رهروی در راه حق و قبول حاکمیت و ربوبیت خداوند دارد .

سوره حمد همانند خود قرآن مایه شفاست  هم شفای دردهای جسمانی و هم شفای بیماری های روحی.

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم شهریور 1390ساعت 17:1  توسط محدثه  |